پیک نیک

ده میدان معمولی اما دیدنی (تصویر)

در شهرهای کشورهای مختلف جهان میدان های بزرگ و بسیار باشکوهی وجود دارند که اغلب از شهرت جهانی برخوردار بوده و از اماکن توریستی محسوب می شوند. اما گاهی اوقات سلیقه شهردار یک شهر یا ناحیه شهری و ذوق و ابتکار هنرمند موجب می شود تا با اندک هزینه ای یک میدان دیدنی و جالب توجه در آن شهر خودنمایی کند.


منظره هوایی یک میدان که مانند یک باغ ژاپنی زیبا آراسته شده در شهر لانووو ویل ـ دووان ـ نانسی در منطقه لورن در فرانسه.
قوری چای سبز و لیوان آن در این میدان شهر مغنیه در الجزایر نشاندهنده ذوق شهردار آن است.
در شهر مارینیان در منطقه بوش ـ دو ـ رن فرانسه . این هلیکوپتر تزیین بخش یک میدان شهر است.
دکوری عجیب در این میدان شهر سیدنی استرالیا. منظور شهردار چه بوده خودش می‌داند و بس.
تصویر دیدنی یک ماهیگیر صدف سوار بر اسب پوشیده از برگهای سبز زینت‌بخش این میدان شهر اوستدانکرک در بلژیک در حاشیه دریای شمال است.
ذوق و ابتکار شهردار شهر ایپر در بلژیک در این میدان مشهود است.
تصویر دیدنی میدان شهر ویر در منطقه کالوادوس در فرانسه که نیاز به توضیح بیشتر ندارد.
پنیر مشهور گرویر از محصولات اصلی شهر بول در کشور سوئیس است. به همین مناسبت ظرف چوبی تهیه این گونه پنیر زینت‌بخش میدان شده است.
میدان ماویانگلام در شهر یانگون پایتخت سابق برمه در هنگام شب.
در شهر فوئرته‌ونتورا در مجمع‌الجزایر قناری اسپانیا مجسمه این کشاورز در حال دوشیدن شیر بز نشاندهنده وجود گله‌های بز در این جزایر است.